top of page

Ainārs Paeglītis

Dr.sc.ing., Valdes priekšsēdētajs
Būvprakses sertifikāti Nr.6-00076 un Nr.3-01382

paeglitisa@apollo.lv

Andris Gailis

MSc.ing., Tiltu inženieris
Būvprakses sertifikāts Nr.3-01383

andris.gailis@inzenierbuve.lv

Kristaps Gode

MSc.ing., Tiltu inženieris
Būvprakses sertifikāts Nr.3-01291

kristaps.gode@inzenierbuve.lv

Atis Zariņš

Dr.sc.ing., Ceļu inženieris
Būvprakses sertifikāts Nr.3-01051

atis.zarins@inzenierbuve.lv

Ināra Fedotova

MSc.ing., Tiltu inženiere
inara.fedotova@inzenierbuve.lv

Edmunds Akimovs

MSc.ing., Tiltu inženieris
Būvprakses sertifikāts Nr.3-00423

eakimovs@inzenierbuve.lv

Egils Pariss

MSc.ing., Tiltu inženieris
Būvprakses sertifikāts Nr.3-00347

epariss@inzenierbuve.lv

Raitis Lācis

MSc.ing., Tiltu inženieris
Būvprakses sertifikāts Nr.3-00346 un Nr.6-00062

raitis.lacis@inzenierbuve.lv

Ilze Paeglīte

Dr.sc.ing., Tiltu inženiere
Būvprakses sertifikāts Nr.20-7388

ilze.paeglite@inzenierbuve.lv

Jānis Smirnovs

MSc.ing., Tiltu inženieris
janis.smirnovs@inzenierbuve.lv

Oskars Čabrickis

BSc.ing., Tiltu inženieris
oskars.cabrickis@inzenierbuve.lv

Tālrunis/fakss:

67089190

Rekvizīti:

SIA"Inženierbūve"

Sētas iela 1, Rīga, LV-1048

Reģ. Nr. 40103001095

PVN maksātāja Nr. LV40103001095

Banka: SEB banka

Kods: UNLALV2X

Konts: LV03 UNLA 0002 0204 6768 3

bottom of page